Sekretariatets mission, vision og værdier

MISSION
Vi træffer afgørelser i klagesager på natur-, miljø- og planområdet

VISION
Vi vil være effektive og træffe korrekte og forståelige afgørelser. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, som skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder

VÆRDIER
Imødekommenhed – Troværdighed – Arbejdsglæde - Hold-ånd